COVID-19

Uw verzekeringen en andere aandachtspunten ten tijde van COVID-19

Beste klanten, partners, vrienden,

In deze ongewone tijden hebben veel mensen contact met ons opgenomen voor diverse vragen van financiële, economische, juridische, …  aard.

Wij staan aan uw zijde en kunnen contact opnemen met uw bestaande partners (accountant, fiscalist, bankier, …) om u een service op maat te bieden met een 360°-benadering.

Om u te helpen en gerust te stellen, vindt u in hieronder antwoorden en/of links op uw vragen op verschillende domeinen:

Officiële informatie

Met betrekking tot het virus: Corona Virus

Verzekeringen gewaarborgd inkomen / overlijden

In welke mate ben ik gedekt door de verzekeringsmaatschappij in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden? 

Of

komt mijn polis gewaarborgd inkomen / overlijdensverzekering tussenbeide?

1. U bent ziek door besmetting met het coronavirus (COVID-19) en u bent niet in staat om te werken.

Ja, de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19) is gedekt na medische acceptatie en conform de algemene voorwaarden.

Voor zover de verzekerde van een gewaarborgd inkomen of van een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid geniet komt de verzekeringsmaatschappij tussen na het verstrijken van de wachttijd en dit overeenkomstig de bepalingen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden.

2. U zit vast in het buitenland. U bent niet in quarantaine geplaatst en vertoont geen enkel teken van ziekte. Maar u kan niet werken.

Nee, In dit geval is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden.
Er is bijgevolg geen tussenkomst.

3. U werd in quarantaine geplaatst op bevel van de geneesheer maar u vertoont geen enkel teken van ziekte. Of u moet stoppen om maatregelen van overheidswege (lockdown)

Nee, de verzekering komt enkel tussen in geval van ziekte overeenkomstig de bepalingen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden

4. Wat als u overlijdt ten gevolge van het coronavirus (COVID-19) ?

Ja, het overlijden ten gevolge van het coronavirus (COVID-19) is gedekt door de overlijdensverzekering overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden.

De overlijdensuitkering zal aan de begunstigden worden uitbetaald, in overeenstemming met de voorwaarden van het contract.

Wat betreft opgebouwde reserves in pensioenformules, deze worden bij overlijden eveneens uitgekeerd in overeenstemming met de voorwaarden van het contract.

Andere verzekeringen

5. Hospitalisatieverzekering

Ja, mijn verzekering komt tussen in het geval van een ziekenhuisopname als gevolg van een coronavirus-infectie.
De dekking en de bijzondere voorwaarden in verband met mijn persoonlijk contract blijven van kracht.

6. Reisverzekering

Repatriëring
Ja, ik ben gedekt voor assistentie en repatriëring in geval van infectie met het coronavirus, net als voor elke andere ziekte of ongeval tijdens een verblijf in het buitenland.

Reisannuleringsverzekering
Ja, de annuleringsverzekering dekt u als u ziek wordt voordat u op reis gaat.
Maar, als u nog niet vertrokken bent, is de annulatie van een reis als gevolg van het coronavirus en de neveneffecten ervan niet gedekt!

Zelfs in geval van een negatief advies van de FOD Buitenlandse Zaken dat het reizen verbiedt (lockdown).
Vb. de grenzen zijn gesloten, de annuleringsverzekering vergoedt geen vlucht- of hotelkosten. Alleen het reisbureau of de touroperator kan eventueel een geste doen.

7. Juridische bescherming

Ja, ik ben verzekerd in het geval van een rechtszaak met betrekking tot Coronavirus.

8. Wettelijke aansprakelijkheid

Ja, ik ben verzekerd.
Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de besmetting van een derde partij. Tenzij kan worden bewezen dat ik werkte met de wetenschap dat ik besmet was en dat ik normaal bleef werken…

Maatregelen voor zelfstandigen en/of werkgevers

  • Uw sociale bijdragen : 
   • Betalingsuitstel
   • Vermindering voorlopige sociale bijdragen
   • Aanvraag tot  vrijstelling
  • Overbruggingsrecht (bij bv. noodgedwongen onderbreking van uw activiteit > 1 maand)
  • Hinderpremie in geval van verplichte sluiting (horeca, winkels, …)
  • Info voor werkgevers
  • Externe links

In geval u bijkomende informatie zou wensen of indien u getroffen zou worden door COVID-19, wij blijven bereikbaar via telefoon, video, email.

Wees veilig, en zorg ten volle voor uzelf en uw naasten.

Uw Infinia D’hondt & Partners Team
Brussel : 02/675.43.00
Luik: 04/290.12.29
Waregem : 056/89.09.64