BA privé-leven

Wat is een familiale aansprakelijkheidsverzekering?

Een familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ook wel privé-leven verzekering genoemd, treedt in werking wanneer u burgerlijk aansprakelijk bent voor schade die buiten uw contractuele verplichtingen om aan een derde partij wordt toegebracht.

Wanneer is men burgerlijk aansprakelijk?

U bent burgerlijk aansprakelijk voor schade aan een derde partij als deze schade het gevolg is van een vrijwillige of onvrijwillige fout. Deze fout kan het gevolg zijn van een handeling, maar ook van nalatigheid of onvoorziene omstandigheden. De minste fout is voldoende om een burgerlijke aansprakelijkheid te vorderen.

Waarom is een BA – familiale verzekering zo belangrijk?

Heel eenvoudig… niemand is immuun voor afleiding, nalatigheid…
Zoals alle aansprakelijkheidsverzekeringen heeft deze verzekering tot doel uw vermogen te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheid of tekortkomingen die u in fout stellen.

 

Wij hebben eveneens oplossingen om geen vrijstelling toe te passen en de toevertrouwde goederen te verzekeren