Rechtsbijstand

De toegang tot het recht en de rechtspraak is niet eenvoudig, niet alleen omdat een gerechtelijke procedure complex en lang is, maar ook vanwege de hoge kosten (advocaat, deskundige, deurwaarder, gerechtskosten,…) en de onzekere uitkomst. Bovendien kunnen geschillen een groot aantal domeinen beïnvloeden:

 • Fiscaal recht
 • Arbeidsrecht
 • Geschillen van contractuele aard
 • Vastgoedrecht
 • Erfrecht
 • reeël recht
 • Enz.

Deze zaken zijn voor de meerderheid van de burgers te complex en het is dan ook zeer moeilijk je rechten correct te doen gelden zonder begeleiding van professionals (bemiddelaars, gespecialiseerde juristen).

2019: inwerkingtreding van de wet – Geens

Het doel van deze wet?

De weg naar justitie toegankelijker maken.

Hoe?

Het verlenen van een belastingvermindering op de rechtsbijstandverzekeringspremie.

Welke fiscale stimulans?

 • Belastingvermindering op de betaalde premie
 • In aanmerking genomen maximumpremie = 310€ (EI 2020)
 • Maximale vermindering = 40% van de premie, d.w.z. maximaal 124 €.
 • Het jaarlijks indienen van een fiscaal attest voor uw belastingaangifte.

Denk er dus aan uzelf en uw rechten in de toekomst te beschermen en u te laten bijstaan door experten !