Keyman of omzetverzekering

De “keyman” of bedrijfsleidersverzekering is een verzekering die het risico dekt van inkomensverlies voor de onderneming als gevolg van de arbeidsongeschiktheid of overlijden van de sleutelfiguur in het bedrijf. Wanneer u door ziekte of ongeval niet kunt werken of wanneer u overlijdt, is er geen wettelijke dekking voor omzetverlies.
De “keyman” voorziet in de betaling van een maandelijkse rente waardoor:

  • het inkomensverlies, dat verband houdt met de afwezigheid van de bedrijfsleider, gecompenseerd wordt
  • het bedrijf financieel beschermd wordt
  • er een dekking is voor de vaste kosten gekoppeld aan een krediet

De premie is fiscaal aftrekbaar voor uw bedrijf.