Pensioensparen

De meest verspreide fiscale pensioenformule in België, pensioensparen, is een levensverzekering die deel uitmaakt van de 3de pensioenpijler. Zij is toegankelijk voor alle Belgische belastingplichtigen, en het maximumbedrag dat voor het jaar 2020 kan worden gestort bedraagt € 990 per persoon.

Hoe werkt het?

U recupereert 30% van de jaarlijks betaalde premie via de personenbelasting. Uw maximale jaarlijkse voordeel is een belastingvermindering van €292.

Om van dit voordeel te kunnen profiteren, moet je :

  • minstens 18 jaar oud zijn
  • belastingen betalen in België

Profiteer vandaag van de fiscale voordelen, en zorg voor een comfortabel pensioen voor morgen.