Persoonlijke ongevallen

In tegenstelling tot werknemers die automatisch gedekt zijn door arbeidsongevallenverzekering, worden zelfstandige zorgverleners eerder benadeeld. Het onvermogen om te werken wordt toegevoegd aan de medische kosten veroorzaakt door een blessure.

De oplossing? 24/24u of persoonlijke ongevallenverzekering.

In geval van een ernstig ongeval worden de zeer aanzienlijke medische kosten bijlange na niet gedekt door uw ziekenfonds. De gedeeltelijke tussenkomst is bepaald ,door de RIZIV vastgestelde schaal, voor de terugbetaling van de gezondheidszorg en andere behandelings- en medicatiekosten.

In sommige gevallen kan zelfs licht lichamelijk letsel u ervan weerhouden om voor een min of meer lange periode, zo niet permanent, te werken. De maximale vergoeding varieert tussen € 30 en € 50 per dag!

Door het onderschrijven van een 24/24 of persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten, bent u permanent verzekerd tegen dit soort risico’s.

De voorwaarden verschillen van maatschappij tot maatschappij zijn afhankelijk van de omvang van de dekking en de bijzondere voorwaarden. Wij bieden u degene die het beste past bij uw behoeften.

 

Individuele 24/24 (of Patroon) dekking dekt alleen de gevolgen van een ongeval. Daarom bespreken we met u ook de Gewaarborgd Inkomens-oplossing, die ook arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte dekt.