POZ

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (of POZ) werd in 2018 gelanceerd voor zelfstandigen in éénmanszaak, biedt aan de zelfstandig ondernemer de mogelijkheid om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

In aanvulling op het VAPZ kunt u met deze formule, die deel uitmaakt van de 2e pensioenpijler, uw gemiddelde belastingdruk aanzienlijk verlagen.

Deze formule is voor elke zelfstandige beschikbaar, en de aftrekbare premie wordt berekend op basis van uw belastbare bezoldiging, uw leeftijd, uw loopbaan en de eventuele pensioenreserves die u in de tweede pijler hebt opgebouwd (80% regel).

Hoe werkt het?

U krijgt jaarlijks 30% van de betaalde premie terug, in de vorm van een belastingvermindering.