RIZIV

Als geheel of gedeeltelijk geconventioneerd zorgverlener geniet u jaarlijks van een financiële bijdrage van het RIZIV voor de opbouw van een aanvullend pensioen.

Om te weten te komen of u in aanmerking komt voor deze sociale uitkeringen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Vanaf 2020 verdwijnt het papieren RIZIV – aanvraagformulier.

Voor dit jaar zal u voor uw RIZIV – aanvraag nog niets dienen te ondernemen. Vanaf 2021 zal u steeds in het begin van het jaar online dienen te bevestigen dat u geconventionneerd gewerkt heeft het jaar voordien. Wij kunnen dit net zoals de papieren versie jaarlijks voor u opvolgen mits het indienen van een mandaat via MyRIZIV.

Om van dit voordeel te kunnen profiteren, moet u :

  • deel uitmaken van de beroepen die genieten van de RIZIV-voordelen (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker,
  • zelfstandige verpleegkundige en logopedist)
  • volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn
  • om te weten te komen of u in aanmerking komt voor deze voordelen, kunt u contact met ons opnemen.

HAIO’s en ASO – Aanvullende premie van 1.250€

De NCAZ benadrukt de noodzaak om een grotere aandacht te besteden aan de sociale rechten van de arts in opleiding. Hierbij zou kunnen overwogen worden om het bestaande sui generis statuut aan te vullen met een bijdrage voor de sector pensioenen en voor de sector werkloosheid.

In afwachting van een meer grondige hervorming verzekert de NCAZ voor het premiejaar 2020 een verhoging van 1.250 euro ten aanzien van het bedrag van het sociaal voordeel zoals voorzien in punt 11, dit voor alle artsen die op 31 december 2020 beschikken over een RIZIV-nummer voorbehouden voor de huisarts of arts-specialist in opleiding en voor dit premiejaar voldoen aan de vigerende regelgeving in uitvoering van artikel 54 van de GVU-wet. Voor deze artsen wordt het bedrag van het sociaal voordeel bijgevolg vastgesteld op 6.287,70 euro.

Meer informatie op de RIZIV-website (PDF)