VAPZ

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige) is fiscaal de interessantste oplossing voor een zelfstandige. Het is een pensioenlevensverzekering die deel uitmaaktvan de tweede pijler. Ze is toegankelijk voor iedereen die een minimum aan sociale bijdragen betaalt (zelfstandige, zelfstandige in bijberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e)). Het maximumbedrag dat u kan storten voor fiscaal jaar 2020 is 3.291,30€ per persoon.Hoe werkt het?U recupereert tot 65 % van de jaarlijks gestorte premie, via de personenbelasting en verlaging berekeningsniveau sociale bijdragen. Het maximumvoordeel op jaarbasis is een totale vermindering van 2.074,58€ waarvan 1.216,71€ belastingen + opcentiemen.


Uw maximale VAPZ-premie 3.291,30€
Jaarlijks voordeel(*)
In sociale bijdragen (20,5%) (-674,715€)
In belastingen (53,5%) (-1.399,87€)
Totaal voordeel op jaarbasis (in belastingen en bijdragen) 2.074,58€
Reële nettobijdrage = 1.216,715€

(*) De belastingvermindering en het voordeel wat betreft de sociale bijdragen werden berekend op basis van een netto belastbaar inkomen van 50 000 EUR en een gemeentebelasting van 7 %.Om dit voordeel te genieten moet u:

  • Het statuut hebben van zelfstandige
  • De minimale sociale bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep (731,33€ per kwartaal) in België