Beroepsaansprakelijkheid

Wat is medische beroepsaansprakelijkheid?

Deze verzekering is bedoeld om uw aansprakelijkheid te dekken voor schade die in het kader van uw beroepsactiviteit aan derden wordt toegebracht.

Wanneer is men civielrechtelijk aansprakelijk?

U bent civielrechtelijk aansprakelijk voor schade aan een derde partij als deze schade het gevolg is van een fout, vrijwillig of onvrijwillig.

Deze fout kan het gevolg zijn van een handeling, maar ook van nalatigheid of onvoorziene omstandigheden. De geringste fout is voldoende om een wettelijke aansprakelijkheid in te stellen.

Waarom is de medische beroepsaansprakelijkheid zo belangrijk?

Eenvoudigweg omdat niemand immuun is voor afleiding, nalatigheid… Zoals alle aansprakelijkheidsverzekeringen is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld om uw vermogen te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheid of tekortkomingen die u in de fout doen gaan.

Als zelfstandige of in loondienst werkzame zorgverlener blijft u gedurende 20 jaar aansprakelijk voor elke medische ingreep, ook als u in de tussentijd van werkgever verandert of als u niet langer als zorgverlener werkt of in geval van pensionering of overlijden (uw aansprakelijkheid gaat over op uw erfgenamen).

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is essentieel omdat deze de derde partij vergoedt als u daadwerkelijk verantwoordelijk bent voor een schade. Het zal ook uw belangen verdedigen en uw juridische kosten en honoraria dekken dankzij de rechtsbescherming.

Voorbeeld

In de loop van uw activiteit veroorzaakt u schade aan een patiënt en bent u aansprakelijk.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit de gevolgen daarvan af om uw belangen te verdedigen en uw aansprakelijkheidsschuld (in uw plaats) over te nemen.

 

Welke garanties bieden wij u?

  • Contractuele en buitencontractuele dekking (bv. spontane behandeling van een ongevalsslachtoffer).
  • Dekking van de “operationele” aansprakelijkheid (in bedrijfspanden)
  • Zowel de verplichtingen van de middelen als de resultaten zijn verzekerd.
  • 5.000.0000€ aan persoonlijke letsels
  • 250.000€ aan materiële schade
  • Dekking van de schade volgens het systeem van de “veroorzakende gebeurtenis”: dekking van de schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van de diensten die tijdens de contractperiode zijn uitgevoerd, zelfs als deze schade zich voordoet na afloop van de contractperiode. Het probleem van de posterioriteit wordt dus op deze basis behandeld.
  • De uitsluitingen en grove nalatigheid zijn beperkt
  • Geen vrijstelling in het geval van een claim
  • Territorialiteit: In België en in de landen van de Europese Gemeenschap (en wereldwijd op het gebied van noodhulp)
  • Mogelijkheid tot uitbreiding “agressie” in de professionele context (agressie, vandalisme, diefstal, carjacking, pesterijen, terrorisme, enz…)