Brand

Als zorgverlener moet uw onroerend en roerend goed zo goed mogelijk behouden blijven. Dit hangt af van uw activiteit.

Schade aan uw bedrijfspand en uw (para)medische inhoud kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben.

Naast schade aan het pand is het ook raadzaam om volgende te verzekeren:

  • uw apparatuur
  • uw vastgoed
  • uw computerapparatuur (alle risico’s)
  • garantie tegen diefstal en schade aan eigendommen na diefstal/poging tot diefstal