Cyberverzekering

Als zorgverlener is het van het grootste belang:

 • dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR) en in het bijzonder de elektronische opslag van patiëntengegevens.
 • dat u zich beschermt tegen de risico’s van cybercriminaliteit.

Wist je dat

 • Hacken bedrijven meer kost in termen van reputatie dan in termen van computerschade
 • Het aantal losgeldaanslagen in 2018 met 300% gestegen is. Er zijn er tot 4.000 per dag
 • 62% van de cyberaanvallen gericht is op KMO’s.
 • In geval van overtreding van het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (GDPR) de boete 4% van de omzet van uw bedrijf bedraagt.

Enkele voorbeelden van CYBER-risico’s

 • uw website wordt gehackt en uw professionele reputatie wordt aangetast op sociale netwerken.
 • u bent het slachtoffer van een poging tot cybergijzeling (Ransomware)
 • Lekken van de gegevens van uw klanten leidt tot boetes voor overtredingen van de regelgeving
 • een cyberaanval leidt tot het afsluiten van uw servers en een verlies van omzet
 • een hacker blokkeert de toegang tot uw e-commerce site
 • bedrijfsspionage tegen u
 • een phishing-operatie onder uw medewerkers maakt al uw klantgegevens openbaar

Als specialist in de (para)medische sector, hebben we een oplossing op maat ontwikkeld.

We verzekeren

 • Administratieve boetes in het kader van de GDPR-wetgeving!
 • Ter herinnering: op 25 mei 2018 is de algemene regelgevinginzake gegevensbescherming (GDPR) in werking getreden.
 • De beste oplossing voor het dekken van claims onder de GDPR is het afsluiten van een Cyber-contract.
 • Schade aan uw reputatie
 • eisen van losgeld
 • Honoraria van computeradviseurs – advocaten (kosten van de verdediging)
 • Crisiscommunicatiekosten om uw reputatie te herstellen
 • Financiële verliezen in geval van bedrijfsonderbreking
 • Schade aan derden na een incident in uw praktijk (schending van persoonsgegevens)

 

Meer dan ooit is de Cyberverzekering een garantie voor de bescherming van de gegevens van uw patiënten.