Rechtsbijstand

Als zorgverstrekker heb je zware verantwoordelijkheden en daardoor een grotere kans op conflicten.

Een paar voorbeelden… voor een beter begrip:

Strafrechtelijke geschillen

 • Door een medische fout klaagt uw patiënt u aan voor geweldpleging en onvrijwillige slagen en verwondingen.
 • Uw patiënt klaagt u strafrechtelijk aan voor schending van de vertrouwelijkheid, waarvan u wordt vrijgesproken.

Klantengeschillen

 • Ondanks verschillende aanmaningen, betaalt het ziekenhuis of uw patiënt uw rekening niet
 • Je leende medische apparatuur uit aan een van je patiënten en ze geven het niet terug.

Disciplinaire verdediging

 • Wegens klachten van patiënten tegen u (weigering van een handeling, buitensporige kosten, onjuiste informatie, schending van het beroepsgeheim, dronkenschapsrapport, enz.)dient u te verschijnen voor de Orde der Geneesheren

  Leveranciersgeschillen

  • Het materiaal of de geleverde goederen zijn niet conform de bestelling.
  • U heeft een geschil met uw dienstverlener: accountant, informaticaspecialist, advocaat, onderaannemer, elektriciteits- of internetprovider.

  Sociale en arbeidsrechtelijke geschillen

  • De werknemer die u zojuist heeft ontslagen, betwist de duur van de opzegtermijn.
  • U wordt door de RSZ opgeroepen om achterstallige sociale bijdragen te betalen waarvan u de berekening betwist.

  Belastinggeschillen

  • De fiscus stuurt u een correctiebericht over het bedrag van uw beroepsinkomsten.
  • De fiscus weigert een deel van de door u aangegeven beroepskosten in aanmerking te nemen.
  Belangrijk: het is ook mogelijk om te voorzien in de optie “uitgebreide fiscaliteit” die betrekking heeft op belastingcontroles. Als u een fiscale controle of een verzoek om informatie van de belastingdienst ontvangt, betalen wij de kosten van uw expert – boekhouder.

  Wij bieden voor u als (para)medische dienstverlener oplossingen op maat aan.