Vakantiejob arts

Welke formaliteiten moeten bij de proclamatie worden vervuld?

  1. Inschrijving bij de Orde van geneesheren -> ‘Getuigschrift van goed zedelijk gedrag’ aan te vragen bij de gemeente (van maximaal 3 maanden oud op het moment van inschrijving).
  2. Welk statuut heb ik tijdens mijn baby junior? Werknemer of zelfstandige?

 

Indien zelfstandige: Inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds

  1. Onderschrijving van een medische beroepsaansprakelijkheidsverzekering (en opzegging bij aanvang van het assistentschap)
  2. Aanvraag van een voorlopig RIZIV-nummer