Promovendi 2022

Formaliteiten van de Tandarts Starter

Vanaf de proclamatie

Indienen van het stageplan

Bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

  • Formulier aanvraag van registratie van stageplan
  • Attest van slagen of diploma
  • Attest van inschrijving in universiteit
  • Bezoldigde overeenkomst
  • Opleidingsprogramma

Zelfstandig statuut

  • Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • Inschrijving bij een sociale kas
  • Openen van een professionele rekening
  • Aansluiting als titularis bij mutualiteit
  • Keuze van een boekhouder

Voor het opstarten

BA Beroep Professioneel

Logo Amma
Klik hier voor meer informatie
Specifieke startersclausule 30/30/30

Professionele rechtsbijstand 

Uzelf en uw naasten beschermen

Vanaf vandaag

Ben je een promovendi van UGent, VUB of KUL ?