BA jacht

Als jager weet je beter dan wie ook: Jagen is geen veilige hobby. Om het in België te kunnen beoefenen is bovendien een specifieke BA – verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) verplicht. Deze verzekert u voor alle materiële of lichamelijke schade die u per ongeluk aan anderen toebrengt. Dit geldt zowel voor een jager-schieter, een jachtopziener of directeur/organisator van jachtpartijen of drijfjachten.

Door uw verzekering bij ons af te sluiten, sturen wij u een jachtverzekeringsbewijs, dat essentieel is voor de uitreiking van uw jaarlijkse licentie.