Rechtsbijstand

De toegang tot het recht en de rechtspraak is niet eenvoudig. Niet alleen omdat een gerechtelijke procedure complex en lang is maar ook vanwege de hoge kosten (bv. advocaat, deskundige, deurwaarder, gerechtskosten,…) en het onzekere resultaat. Bovendien zijn er verschillende soorten geschillen:

 • Fiscaal recht
 • Arbeidsrecht
 • Geschillen van contractuele aard
 • Vastgoedrecht
 • Erfrecht
 • Reeël recht
 • Enz.

Dit is voor de meeste burgers te comlex. Het is dan ook zeer moeilijk uw rechten correct te doen gelden zonder begeleiding van professionelen (bv. bemiddelaars, gespecialiseerde juristen).

2019: inwerkingtreding van de wet – Geens

Het doel van deze wet?

De weg naar justitie toegankelijker maken.

Hoe?

Het verlenen van belastingvermindering op de rechtsbijstandverzekeringspremie.

Welke fiscale stimulans?

 • Belastingvermindering op de betaalde premie
 • In aanmerking genomen maximumpremie = 310€ (AJ 2020)
 • Maximale korting = 40% van de premie, d.w.z. maximum 124€.
 • uitgifte van een jaarlijks fiscaal attest voor uw belastingaangifte.

Denk er dus aan jezelf en je rechten in de toekomst te beschermen op een goede en professionele manier en je te laten bijstaan door experten.