Langetermijn-sparen

 Het langetermijnsparen maakt deel uit van de 3e pensioenpijler. Het is toegankelijk voor alle Belgische belastingplichtigen, en het maximumbedrag dat per persoon voor het belastingjaar 2019 kan worden betaald bedraagt in 2020 € 2.390.

Hoe werkt het?

U krijgt jaarlijks 30% van de betaalde premie terug, via de personenbelasting.
De formule voor het lange termijnsparen: 15% van de eerste schijf van 1.990 euro van het netto belastbaar beroepsinkomen en 6% van de rest van uw inkomen. Ofwel 179,10 euro + 6% van uw volledig netto belastbaar beroepsinkomen.

Om van dit voordeel te kunnen genieten, moet je :

  • minstens 18 jaar oud zijn
  • belastingen betalen in België
  • Niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt vóór de inschrijving