Reisannulatie-verzekering

De reisannulatieverzekering dekt het financiëel verlies die u zou lijden als u uw reis niet zou kunnen voltooien. Het kan u ook vergoeden voor de vakantiedagen die u niet heeft kunnen opnemen omdat uw reis wordt onderbroken.

Enkele voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot het annuleren van uw reis:

  • medische redenen: ziekte, ongevallen, overlijden, transplantaties, complicaties tijdens de zwangerschap, enz.
  • familieredenen (scheiding)
  • beroepsredenen: ontslag om economische redenen, nieuw contract van onbepaalde duur, intrekking van eerder verleend verlof
  • materiële redenen: materiële schade aan de woning, tweede verblijf, bedrijfspand, enz.
  • administratieve redenen: opgeroepen voor een militaire of humanitaire missie, voor de adoptie van een kind, of als getuige of jurylid in een rechtbank
  • publieke redenen (bv. weigering van een visum)
  • andere redenen: herexamen, vertraagd instappen/inschepen door pech of een ongeval, annulering door uw reisgenoot.

Een annulatieverzekering moet uiteraard vóór de reis worden afgesloten. U kan opteren voor een tijdelijke dekking maar net als de reisbijstandsverzekering kunt u ook een dekking nemen voor verschillende reizen in de loop van een jaar (jaarlijkse dekking).