ABR polis

De werf verzekeren : maatwerk !

In het kader van een bouw-, verbouwings- en/of renovatieproject is een Alle Bouwplaats Risico’s verzekering (ABR) essentieel.

Waarom?

  • De risico’s in verband met de bouw/renovatie zijn van nature belangrijke risico’s
  • Klimatologische omstandigheden zijn onvoorspelbaar en kunnen uw project beïnvloeden.
  • Ontwerpmethoden in de bouw evolueren snel
  • De verschillende partijen die bij het project betrokken zijn, veroorzaken automatisch een risico op een strijd in de aansprakelijkheid. Het is vaak moeilijk de exacte oorzaak van een schadegeval vast te stellen en wie verantwoordelijk is/zijn voor de schade. Dit leidt tot rechtszaken, lange juridische procedures en hoge kosten.

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de ABR – verzekering?

  • Om alle partijen betrokken bij de bouw/renovatie/transformatie van uw project gezamenlijk te verzekeren in één contract
  • om te vermijden dat de oorzaak van de schade moet worden vastgesteld en om de verantwoordelijkheden vast te stellen
  • de garantie hebben dat eventuele schade wordt vergoed, zelfs in geval van faillissement van de aannemer
  • het risico van lopende werkonderbrekingen tot een minimum te beperken
  • snelle afhandeling van schadeclaims om te voorkomen dat reparaties vooraf moeten worden uitgevoerd

Welk bedrag verzekeren?

U moet alle bedrijfscontracten bij elkaar optellen, inclusief de honoraria van architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en eventuele andere ontwerpers alsook de niet-terugvorderbare btw.

Welke premie?

De premie is afhankelijk van de verzekerde waarde maar ook van de kwaliteit van de waarborgen. Als onafhankelijke makelaar werken wij samen met verschillende maatschappijen waardoor wij u een aanbod op maat kunnen aanbieden.

 

Belangrijk : Dit contract moet vóór het begin van de werkzaamheden worden afgesloten. Sluit dit dus zeker tijdig af !