Bedrijfsbescherming

10 jarige aansprakelijkheid

Sinds 1 juli 2018 zijn alle architecten, aannemers en andere bouwactoren wettelijk verplicht om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, d.w.z. een verzekering die hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt tot 10 jaar na de oplevering van de bouwplaats.

Deze tienjarige verzekering is verplicht. Het niet afsluiten van dergelijke verzekering kan leiden tot zware strafrechtelijke boetes.

De wet is van toepassing :

  • voor de bouw van woningen in België (eengezinswoningen en appartementen)
  • met verplichte tussenkomst van een architect
  • voor werkzaamheden in verband met wind – waterdichte ruwbouw
  • betreft problemen op het gebied van stabiliteit en stevigheid, alsmede afdichtingsproblemen als deze de stabiliteit en stevigheid van de constructie in gevaar brengen. Het probleem moet dus de stabiliteit of de duurzaamheid van het gebouw of een van de belangrijkste onderdelen ervan op middellange termijn beïnvloeden.

Zoals u zult hebben begrepen, is de wet dus van toepassing op alle nieuwbouw, maar ook op grote renovatiewerkzaamheden aan bestaande woningen.

Wie heeft te maken met de nieuwe wet?

Alle personen die worden geacht deel te nemen aan de opbouw van het gebouw en waarvan de potentiële tekortkomingen de stabiliteit, stevigheid en waterdichtheid van het gebouw kunnen beïnvloeden.

Belangrijke herinnering: de verzekering moet worden afgesloten voordat het werk begint !

 

Tarificatiebureau

Omdat niet alle aannemers hetzelfde verzekeringsgemak zullen hebben, heeft de overheid een tarificatiebureau opgericht.