Verantwoordelijkheid

Aansprakelijkheid

Één moment van onoplettendheid, een persoonlijke fout of een fout van een van uw medewerkers, een schade aan een klant … Dit alles kan ernstige gevolgen hebben en uw bedrijf in gevaar brengen.
Het begrip burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is zowel complex als meervoudig. Het vereist een gepersonaliseerde en gespecialiseerde aanpak waar wij u graag bij helpen.

BA – uitbating

Het doel is het dekken van de extra-contractuele aansprakelijkheid die op uw bedrijf kan rusten als gevolg van schade aan derden, van gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de activiteit van het bedrijf hetzij op het bedrijfsterrein (bv. aanwezigheid van bezoekers of leveranciers, enz.) als daarbuiten (bv. bezoeken aan klanten of tijdens werkzaamheden op het bedrijfsterrein van derden).
Andere waarborgen met betrekking tot de BA – uitbating kunnen, afhankelijk van uw activiteit, van essentieel belang zijn (bv. BA levering, BA toevertrouwd goed).

BA – beroep

Het doel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is zowel contractuele als extra-contractuele aansprakelijkheid te dekken voor schade die door derden wordt geleden en die door uw diensten werd veroorzaakt.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandigen en bedrijven die een overwegend intellectuele activiteit uitoefenen:

 • adviseurs
 • juridische beroepen
 • accountants
 • artsen en andere (para)medische beroepen
 • architecten
 • enz..
Opgelet : Het is wettelijk of ethisch verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten door het merendeel van de beroepsbeoefenaars in gereglementeerde sectoren: advocaten, boekhouders, verzekeringstussenpersonen, artsen, architecten, landmeters, makelaars in onroerend goed, reisorganisatoren en reisbureaus, enz…

Focus op de beroepsaansprakelijkheid van consultants: informaticaspecialisten (IT), marketing, HR, communicatie, management, adviesberoepen. We hebben een product op

Als makelaar is onze rol meervoudig:
1. Uw aandacht vestigen op het belang van een dergelijke verzekering voor uw activiteit als consultant
2. Vergelijken van de beschikbare producten op de markt en u de gepaste oplossing aanbieden.
3. Voorkeur voor een kwalitatieve aanpak

Daarom richt onze oplossing zich op de belangrijkste kenmerken van beroepsaansprakelijkheid:

 • Dekking van zuivere immateriële schade
 • Geen sublimiet voor verdedigingskosten en toevertrouwde goederen
 • Dekking ‘Alle risico’s behalve”
 • Dekking voor contractbreuk
 • Lage vrijstelling
 • Vaste forfaitaire premie
 • En nog veel meer…

Even though you may strive to deliver an impeccable service, mistakes do happen !
Any small business providing a professional service that can be challenged is vulnerable to a claim of negligence when the advice or service fails to meet a client’s expectations. You may be faced with paying compensation to a client if they make a claim of negligence, infringement of intellectual property rights, breach of confidence …

Objectieve aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid van de uitbater voor gevallen van brand of ontploffing (wet van 30 juli 1979). Ze is wettelijk verplicht voor bepaalde plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals:

 • restaurants
 • hotels
 • bioscopen
 • sportzalen
 • enz…

Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

Als bedrijfsdirecteur of directeur van een non-profit organisatie kan uw persoonlijke aansprakelijkheid in twijfel worden getrokken en uw privévermogen in gevaar komen.
Dat is het grote verschil met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die tot doel heeft de activa van het bedrijf te beschermen.

Daarom is het essentieel om in uw hoedanigheid van directeur of bestuurder van een onderneming de verzekering D&O (Directors and Officers Liability Insurance) te voorzien. Deze is ook bekend als bestuurdersaansprakelijkheid.
Het doel is de juridische kosten en financiële gevolgen van uw onopzettelijk wanbeleid te dekken.