Winstderving

Wat doen als uw bedrijf wordt getroffen door een schadegeval?

Als uw bedrijfspand een ernstige schade oploopt door bv. brand, storm, waterschade…, heeft u dan nagedacht over wat er zou kunnen gebeuren?

Waarschijnlijk zult u uw activiteiten enkele weken of zelfs maanden moeten onderbreken. Tijdens deze periode zal uw omzet dalen, maar uw vaste kosten blijven ongewijzigd (salarissen, huurprijzen, leningen, sociale en fiscale lasten, verzekeringspremies, enz.)

Uw brandverzekering vergoedt de materiële schade, maar niet de financiële verliezen die daaruit voortvloeien.

Weet u dus hoe u deze moeilijke periode kunt doorkomen en uw winstverlies kan compenseren?
De oplossing: een contract ‘bedrijfsverlies’ (of winstderving). Het geeft u een vergoeding om u weer in de financiële situatie te brengen waarin u zich zou bevinden als het schadegeval zich niet had voorgedaan.

Winstderving (of bedrijfsverlies) is de (over)levensverzekering voor uw bedrijf.