IPT

De individuele pensioentoezegging is een fiscaal aantrekkelijke oplossing die de zelfstandige zaakvoerder de mogelijkheid biedt om via zijn of haar bedrijf een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

In aanvulling op het VAPZ kan u met deze formule, die ook deel uitmaakt van de 2e pensioenpijler, uw belastingdruk in de vennootschap verlagen.

Enkele voordelen op een rij:

  • De bijdragen zijn 100% aftrekbaar van uw brutowinst in de vennootschap.
  • U bouwt aan een mooi aanvullend pensioen.
  • Flexibele, toekomstgerichte manier van sparen.
  • U bent onmiddellijk privé eigenaar van de spaarpot en bij uitkering kan u genieten van een voordelige eindbelasting.
  • U kan de reserve aanwenden voor vastgoedfinanciering
  • U kan aanvullende waarborgen inbouwen om uzelf en/of uw naasten te beschermen tegen de mogelijke tegenslagen (ongeval, ziekte of overlijden)

Hoe werkt het?

Het maximale bijdragebedrag (en dus de als beroepskost aftrekbare premie) wordt berekend op basis van de 80%-regel, met als parameters onder andere de maandelijkse bezoldigingen. Hebt u een beperkte maandelijkse bezoldiging of helemaal geen, dan zullen de gestorte premies niet als beroepskost kunnen worden ingebracht.