Persoonlijke ongevallen

In tegenstelling tot werknemers, die automatisch gedekt zijn door een arbeidsongevallenverzekering, worden zelfstandigen eerder benadeeld. Want het onvermogen om te werken komt bovenop de medische kosten die door een blessure worden veroorzaakt.

De oplossing ?

De 24/24u of persoonlijke ongevallenverzekering.

In geval van een ernstig ongeval worden de zeer aanzienlijke medische kosten niet allemaal gedekt door uw ziekenfonds. De gedeeltelijke tussenkomst is bepaald ,door de RIZIV vastgestelde schaal, voor de terugbetaling van de gezondheidszorg en andere behandelings- en medicatiekosten.

In sommige gevallen kan zelfs licht lichamelijk letsel u ervan weerhouden om voor een min of meer lange periode, zo niet permanent, te werken. De maximale vergoeding varieert tussen € 30 en € 50 per dag!

Door een 24-uurs persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten, bent u permanent verzekerd tegen dit soort risico’s.

De voorwaarden verschillen van maatschappij tot maatschappij en zijn afhankelijk van de omvang van de dekking en de bijzondere voorwaarden. Wij bieden u degene die het beste past bij uw behoeften.

De Individuele verzekering (24/24 of patroonsverzekering) dekt alleen de gevolgen van een ongeval. Daarom bespreken we met u ook de Gewaarborgd Inkomen-oplossing, die ook arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte dekt.