RC beheerder

Als bedrijfsdirecteur (of directeur van een non-profit organisatie) kan uw persoonlijke aansprakelijkheid in twijfel worden getrokken en uw privévermogen in gevaar komen.
Dat is het grote verschil met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die tot doel heeft de activa van het bedrijf te beschermen.

Daarom is het essentieel om in uw hoedanigheid van directeur of bestuurder van een bedrijf de verzekering D&O (Directors and Officers Liability Insurance) te voorzien. Deze is ook bekend als bestuurdersaansprakelijkheid.
Het doel is om de juridische kosten en financiële gevolgen van uw onopzettelijk wanbeleid te dekken.

Goed om weten: De D&O-verzekering heeft ook betrekking op de VZW – Bestuurders, zelfs als hun diensten niet worden vergoed, kunnen aansprakelijk worden gesteld!

Wat wordt er concreet verzekerd?

De D&O-verzekering beschermt u tegen mogelijke claims van aandeelhouders, medewerkers en klanten. Het beschermt u tegen juridische of administratieve procedures wegens wanbeleid in de uitoefening van uw functie.
Het doel is duidelijk: uw privévermogen beschermen wanneer uw verantwoordelijkheid als beheerder in twijfel wordt getrokken. Wanneer u geconfronteerd wordt met een claim of een rechtszaak van een derde partij, kan dit een lang en kostbaar proces zijn.

Wat dekt deze verzekering

  • De kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke verdediging in geval van ongerechtvaardigde klachten: advocatenhonoraria, expertenhonoraria, onderzoekskosten, enz.
  • De kosten die voortvloeien uit gerechtvaardigde klachten: schade, juridische kosten, kosten van een eventuele veroordeling, enz.
  • Kosten die nodig zijn voor het herstel van uw reputatie

De dekking dient voor zowel strafrechtelijke, civiele of administratieve vorderingen: het maakt niet uit wie de vordering indient en of deze nu gegrond is of niet!

Is een D&O-verzekering noodzakelijk?

In de loop der jaren zijn er steeds meer geschillen en conflicten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid geweest. Deze situatie is met name te wijten aan de wetgeving die de functie van de bestuurders steeds ingewikkelder maakt, maar ook door de stijgende verantwoordelijkheid van bestuurders.

De D&O-verzekering is dus een essentiële verzekering om het privé- en persoonlijk vermogen van de bestuurder/directeur te beschermen en om hem/haar in staat te stellen zijn/haar activiteit met een grotere gemoedsrust uit te voeren.