Groepsverzekering

Het doel van een groepsverzekering is het toekennen van een maandelijks budget voor de pensioenen van de werknemers. Dit stelt de werkgever in staat:

  • om een aantrekkelijker salarispakket aan te bieden
  • medewerkers te behouden
  • om bij te dragen aan de opbouw van hun aanvullend pensioen.

De basisregel van de groepsverzekering is dat elke werknemer toegang moet hebben tot het plan: er mag niet gediscrimineerd worden. Het is echter mogelijk om “categorieën” aan te maken en voor elke categorie een ander maandbudget toe te kennen.

Budget

Het grote voordeel van een groepsverzekering is dat de premies 100% aftrekbaar zijn voor de werkgever. Dat is de reden waarom een groepsverzekering een must is.
Het budget wordt uitgedrukt in een percentage (%) van het jaarlijkse referentiesalaris.

Belastingen & bijdragen

Op elke betaalde premie wordt een wettelijke belasting van 4,40% geheven.
Er is ook een RSZ – bijdrage van 8,86%.

Belegging van premies

De intresten liggen op het laagste niveau sinds vele jaren en de situatie is niet geneigd te verbeteren: de tarieven liggen dicht bij 0%.
Dit 0%-tarief moet onvermijdelijk vergeleken worden met de wettelijke verplichting van de werkgever om een rendement van ten minste 1,75% op de betaalde premies te garanderen.
Er bestaat een risico van onderfinanciering dat niet mag worden verwaarloosd en dat in de loop van de tijd waarschijnlijk zal toenemen. En dit risico wordt gedragen door… u (de werkgever).
Denken aan een alternatief is daarom essentieel en wij bieden oplossingen.